Sabtu, 14 Juli 2012

Werkudara

Hello .. ini ketiga kalinya aku posting hari ini ,, hmm rasanya seneng plus sedih juga sih .. #lho knp kok sedih kak ..?? *sory egak ada yang tanya .. :)
ya udah deh aku tanya sendiri dan pastinya jawab sendiri dong ,, :)
hmm knp ya .. mungkin emang baru begitu ,,*hlo gmn sih bikin binggung aja ..
okay kita lupain aja tulisan di atas ,, kita langsung aja ke inti yaitu mengenai budaya bangsa indonesia ,,pastinya para pembaca tau wayang kan ,, Nah wayang itu salah satu budaya bangsa Indonesia ,, dan salah satu contoh wayang adalah werkudara atau bima ...
Nah pasti penasarankan gimana sih werkudara itu ,,?? silsilah di keluarganya siapa aja ..??
oke langsung aja .. selamat membaca ,, :)

BimaWERKUDARA
Bima utawa kang luwih kaloka kanthi jeneng Werkudara iku putrané Prabu Pandhu Déwanata (ratu Ngastina) lan Dèwi Kunthi Talibrata kang nomer loro. Sedhuluré kabèh cacahé ana lima kang banjur sinebut Pandhawa. Mula Bima iya banjur sinebut satriya Panenggak Pandhawa.
Miturut Kitab Mahabharata, Bima (Bhima) dilairaké wujud bayi lumrah. Lair saka guwa garbané Dèwi Kunthi. Ramané bebisik Bathara Bayu, déwaning angin. Kacarita, sawijining ésuk Dèwi Kunthi ngenggar-enggar penggalih laro nggendhong Bhima sing isih bayi. Dumadakan ana macan saka suwaliking grumbul. Awit saking kageté, Bhima mrucut saka gendhongan, tiba ing sadhuwuré watu gilang sing gedhéné sasirah gajah. Anèhé dudu sirahé Bhima sing pecah, nanging malah watuné sing ajur mumur. Bhima gereng-gereng nangis nggolèki ibuné. Krungu tangisé Bhima iki, macan sing mauné arep mbadhog (mangsa) bayi Bhima malah gila, satemah mlayu sipat kuping.
Miturut crita pedhalangan, Bima (Werkudara) dilairaké wujud bungkus. Jaman isih cilik urip ing Astina, nanging sakwisé ditundhung déning Korawa, Bima lan sedulur-seduluré dibuwang lang pungkasané bisa babat Alas Mertani. Dhèwèké banjur urip ing kesatriyan Jodhipati/Unggulpawenang. Jodhipati/Unggulpawenang.

Dasanamane Bima
§  Bayusuta : putrané Bathara Bayu
§  Ballawa : gedhé dhuwur
§  Bratasena : keturunan Barata kang prakosa
§  Bhima : ngédab-édabi (Mahabharata)
§  Birawa : gedhé lan medèni
§  Dandunwacana: teguh
§  Nagata : nyata
§  Kowara : kondhang
§  Sena : prakosa
§  Werkodara/Werkudara
§  Wijasena
§  Pandhusiwi.
§  Kusumayuda
§  Kusumadilaga
§  Gandhawastratmaja

Bojone telu (gagrag Jogjakarta), yaiku :
§  Dèwi Nagagini, nduwé anak jenengé Antareja.
§  Dèwi Arimbi, nduwé anak jenengé Gathotkaca.
§  Dèwi Urangayu, nduwé anak jenengé Antasena.
Ø  Anak-anaké Bima iki asring dadi pralambang prejurit. Antareja bisa ambles bumi, kang njaga dharatan. Gatotkaca bisa mabur, kang njaga awang-awang. Antasena bisa ambles bumi lan urip ing banyu, kang njaga laut.
Ø  Bima uga klebu dadi salah sijiné warga Bayu kang cacahé ana wolu, yakuwi Bathara bayu dhéwé, Anoman, Liman Situbandha, Garudha Mahambira, Sarpa Nagakuwara, Gunung Maenaka, lan Ditya Jajawreka. Bima utawa Werkudara uga klebu dadi putrané Bathara Bayu, mula banjur sinebut Bayuputra iya bayu Tanaya kang tegesé anak Bayu (déwaning angin).
Ø  Aji-ajiné aran aji bandhungbadawasa, Blabag Pangantol-antol lan Wungkal bener. Gegamané kang kondhang yaiku Gada Rujakpolo lan kuku Pancanaka. Bima ora gelem basa karo sapa waé, kejaba nalika ing lakon Bima Suci/Nawaruci. Ing lakon iki Bima ketemu karo Déwa Ruci. Wujudé Déwa Ruci kaya déné Bima. Déwa iki metu seka kupingé lan ngandhani Bima perkara filsafat urip.
Ø  Ing pungkasan crita wayang, Bima muksa bareng karo Pandhawa liyané nuju swargaloka.
Ø  Raden Werkudara iku salah sijining paraga sing kalebu wangsa Pandhawa. Tembung Pandhawa iku ateges turunane Pandhu Dewanata narendra ing Negara Astina. Pandhu Dewanata iku sejatine putra saka Begawan Abiyasa kang dhaup karo Dewi Ambalika. Gegayutan karo kelairane Pandawa kababar ana kitab Mahabarata sing sepisan yaiku Adiparwa.

Ø  Carita Adiparwa

§ Ing sawijining dina, Begawan Abiyasa kasil menangke sayembara yaiku adu manah lan kanggo bebungah, dheweke entuk telu putri raja Kasi kang asma Amba, Ambika lan Ambalika. Nalika Dewi Amba nyoba ngrayu Sang Begawan, ora dinyana dheweke keno panah Begawan Abiyasa banjur seda. Saka Dewi Ambika, Sang Begawan kanugrahan putra kang asma Drestharasta. Ananging, putrane mau nyandhang cacat wuta. Dene saka Dewi Ambalika, dheweke kanugrahan putra sing nomer loro asmane Pandhu Dewanata kang nyandhang cacat tengeng. Nalika isih timur, Drestharasta dhaup karo Dewi gendari lan lair anak cacah satus yaiku Korawa. Tembung Korawa ateges keturunan saka Kuru. Sabanjure rayine yaiku Pandhu Dewanata dhaup kro putri loro kang asma Dewi Kunthi lan Madrim. Ananging amarga kutukan saka Begawan Kimindama, Pandhu ora bisa duwe anak. Garwa kang nomer siji, duwe mantra kanggo ngundang dewa – dewa supaya kanugrahan anak lanang. Aji iku disebut Aji Adityaredhaya. Saengga Dewi Kunthi bisa nglairke telu bayi lanang yaiku Yudhistira saka Bathara Dharma, Werkudara saka Bathara Bayu lan Arjuna saka Bathara Indra. Dewi madrim uga ora kalah, dheweke kanugrahan putra kembar yaiku Nakula lan Sadewa saka Bathara Aswan lan Aswin. Anak lima mau kang sinebut Pandhawa Lima. Mangkono sejarah kelairan saka Pandhawa.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar